Het Saeckenhuys - Blokker

Wat kunnen wij u bieden

De belastingdienst schrijft onderstaande over het voeren van uw administratie.
´Het is belangrijk een goede administratie op te zetten en bij te houden. Niet alleen omdat u als ondernemer wettelijk verplicht bent om een goede administratie bij te houden en te bewaren. Het helpt u ook om op tijd nieuwe ontwikkelingen te voorzien, daarop in te spelen en op het juiste moment de juiste beslissingen te nemen. Met een goede administratie legt u vast wat er in uw onderneming gebeurt en houdt u overzicht. Het is dan ook veel gemakkelijker om uw aangifte in te vullen.´

(bron:http://www.belastingdienst.nl/zakelijk/ondernemen_administratie/)

In deze omschrijving kunnen wij ons als kantoor geheel vinden.

Maar hoe moet u als ondernemer nu uw administratie bijhouden. U bent vast een goede vakman of verkoper maar heeft wellicht onvoldoende kennis voor het voeren van een correcte financiële administratie.

Dit terwijl er diverse partijen belang bij hebben. Niet alleen u maar ook derden zoals de belastingdienst vanwege het indienen en controleren van de belastingaangiften omzetbelasting, loonbelasting, vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting. Ook de bank zal om uw administratieve gegevens vragen. Zij beoordelen de jaarrekening en de aangifte inkomstenbelasting bij de aanvraag van bijvoorbeeld een hypotheek of een financiering van een bedrijfsmiddel. Wij als administratiekantoor en belastingadviseur van de ondernemer baseren ons ook op de gegevens uit de financiële administratie. Als de administratie niet correct is bijgehouden zullen er door diverse partijen foute besluiten worden genomen.

Als ondernemer wilt u zich bezighouden met uw kernactiviteiten, en het liefst niet teveel met de zaken eromheen. Het verzorgen van de boekhouding kost tijd en inzicht en wordt vaak als een noodzakelijk kwaad ervaren. Maar u weet natuurlijk ook dat een deugdelijke administratie noodzakelijk is om uw bedrijf in goede conditie te houden. Wij nemen u alle zorgen over uw cijfers uit handen.

Het administratiekantoor verzorgt voor u het verwerken van kas-, bank– en girobescheiden in ons administratiepakket (Accountview). Tevens verzorgen wij de aangiften omzetbelasting op basis van maand, kwartaal of jaar.

Per het einde van elk boekjaar stellen wij voor u een jaarrekening ook wel balans en winst en verliesrekening genoemd samen, conform de in Nederland geldende wet- en regelgeving. De dienstverlening door ons bedrijf kan geheel op uw wensen aangepast worden. Wij verzorgen voor u desgewenst:

  • Het opstellen en verzenden van facturen
  • Het voeren van een debiteurenadministratie inclusief debiteurenbewaking
  • Het voeren van een crediteurenadministratie
  • Indien wij de debiteurenadministratie en crediteurenadministratie voor u verzorgen kunnen wij ook de incasso en excasso batches verzorgen zodat u eenvoudiger kunt incasseren en betalen
  • Op verzoek kunnen wij u bijstaan in het uitzoeken van de diverse bescheiden

U kunt ook zelf een administratie voeren en door ons de belastingaangiften en de jaarrekening laten samenstellen.